എടക്കണ്ടിയിൽ ഗോവിന്ദൻ അന്തരിച്ചു

എടക്കണ്ടിയിൽ ഗോവിന്ദൻ  അന്തരിച്ചു
Jul 29, 2022 03:18 PM | By Anjana Shaji

തൂണേരി വെസ്റ്റ് : എടക്കണ്ടിയിൽ ഗോവിന്ദൻ (83) അന്തരിച്ചു.ഭാര്യ: മന്ദി

ക്കൾ: രാധ, ശാന്ത, വാസു, ശോഭ, രാജൻ, ഷൈനി. മരുമക്കൾ: സദാനന്ദൻ കടവത്തൂർ ഗോപാലൻ ഇരിങ്ങണ്ണൂർ, ബാബു തൂണേരി, അശോകൻ കുനിങ്ങാട്, ബീന, ഷീബ,

സഹോദരൻ: പരേതനായ എടക്കണ്ടിയിൽ കണ്ണൻ.

Edakandiyil Govindan passed away

Next TV

Related Stories
വെള്ളാം വെള്ളി സുജിത്ത് അന്തരിച്ചു

Aug 14, 2022 10:04 PM

വെള്ളാം വെള്ളി സുജിത്ത് അന്തരിച്ചു

വെള്ളാം വെള്ളി സുജിത്ത് അന്തരിച്ചു...

Read More >>
കുളമുള്ളതിൽ കേളപ്പൻ നായർ അന്തരിച്ചു

Aug 14, 2022 09:22 PM

കുളമുള്ളതിൽ കേളപ്പൻ നായർ അന്തരിച്ചു

കുളമുള്ളതിൽ കേളപ്പൻ നായർ...

Read More >>
എലിക്കുന്നുമ്മൽ അയിശു അന്തരിച്ചു

Aug 14, 2022 07:42 PM

എലിക്കുന്നുമ്മൽ അയിശു അന്തരിച്ചു

എലിക്കുന്നുമ്മൽ അയിശു അന്തരിച്ചു...

Read More >>
ഇഞ്ചീൻ്റെ വിട അബ്ദുള്ള അന്തരിച്ചു

Aug 14, 2022 07:05 PM

ഇഞ്ചീൻ്റെ വിട അബ്ദുള്ള അന്തരിച്ചു

ഇഞ്ചീൻ്റെ വിട അബ്ദുള്ള അന്തരിച്ചു...

Read More >>
ചെലട്ടാണ്ടി മാണിയമ്മ അന്തരിച്ചു

Aug 12, 2022 08:32 PM

ചെലട്ടാണ്ടി മാണിയമ്മ അന്തരിച്ചു

ചെലട്ടാണ്ടി മാണിയമ്മ...

Read More >>
പെരുവങ്കണ്ടി ഹലീമ ഹജ്ജുമ്മ അന്തരിച്ചു

Aug 11, 2022 10:13 AM

പെരുവങ്കണ്ടി ഹലീമ ഹജ്ജുമ്മ അന്തരിച്ചു

പെരുവങ്കണ്ടി ഹലീമ ഹജ്ജുമ്മ അന്തരിച്ചു...

Read More >>
Top Stories