നാദാപുരത്തെ വ്യാപാരിയായിരുന്ന ഊരംവീട്ടിൽ മമ്മു അന്തരിച്ചു

നാദാപുരത്തെ വ്യാപാരിയായിരുന്ന ഊരംവീട്ടിൽ മമ്മു അന്തരിച്ചു
Aug 2, 2022 08:27 AM | By Susmitha Surendran

 നാദാപുരം: ദീർഘ കാലം നാദാപുരം ടൗണിൽ വ്യാപാരിയായിരുന്ന കക്കംവെള്ളിയിലെ ഊരംവീട്ടിൽ മമ്മു (76) അന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ : കുഞ്ഞിപ്പാത്തു മക്കൾ: ബഷീർ, അഷ്റഫ്, നാസർ, സലീം, സിറാജ്, സമീർ, നബീസ, ശമീന, സഫീറ, ശംസി, ശൗഫി, സഹീറ.
Mammu passed away at Uramveet

Next TV

Related Stories
വെള്ളാം വെള്ളി സുജിത്ത് അന്തരിച്ചു

Aug 14, 2022 10:04 PM

വെള്ളാം വെള്ളി സുജിത്ത് അന്തരിച്ചു

വെള്ളാം വെള്ളി സുജിത്ത് അന്തരിച്ചു...

Read More >>
കുളമുള്ളതിൽ കേളപ്പൻ നായർ അന്തരിച്ചു

Aug 14, 2022 09:22 PM

കുളമുള്ളതിൽ കേളപ്പൻ നായർ അന്തരിച്ചു

കുളമുള്ളതിൽ കേളപ്പൻ നായർ...

Read More >>
എലിക്കുന്നുമ്മൽ അയിശു അന്തരിച്ചു

Aug 14, 2022 07:42 PM

എലിക്കുന്നുമ്മൽ അയിശു അന്തരിച്ചു

എലിക്കുന്നുമ്മൽ അയിശു അന്തരിച്ചു...

Read More >>
ഇഞ്ചീൻ്റെ വിട അബ്ദുള്ള അന്തരിച്ചു

Aug 14, 2022 07:05 PM

ഇഞ്ചീൻ്റെ വിട അബ്ദുള്ള അന്തരിച്ചു

ഇഞ്ചീൻ്റെ വിട അബ്ദുള്ള അന്തരിച്ചു...

Read More >>
ചെലട്ടാണ്ടി മാണിയമ്മ അന്തരിച്ചു

Aug 12, 2022 08:32 PM

ചെലട്ടാണ്ടി മാണിയമ്മ അന്തരിച്ചു

ചെലട്ടാണ്ടി മാണിയമ്മ...

Read More >>
പെരുവങ്കണ്ടി ഹലീമ ഹജ്ജുമ്മ അന്തരിച്ചു

Aug 11, 2022 10:13 AM

പെരുവങ്കണ്ടി ഹലീമ ഹജ്ജുമ്മ അന്തരിച്ചു

പെരുവങ്കണ്ടി ഹലീമ ഹജ്ജുമ്മ അന്തരിച്ചു...

Read More >>
Top Stories