എരോത്ത് കുഞ്ഞാറ്റ തങ്ങൾ അന്തരിച്ചു

എരോത്ത് കുഞ്ഞാറ്റ തങ്ങൾ അന്തരിച്ചു
Sep 24, 2022 07:58 PM | By Anjana Shaji

നാദാപുരം : കക്കം വെള്ളി ശാദുലി റോഡിൽ എരോത്ത് കുഞ്ഞാറ്റ തങ്ങൾ (76 ) അന്തരിച്ചു .ഭാര്യ: ആയിഷ ബി

മക്കൾ: മുഹമ്മദ് ഷാഫി ,സുലൈഖ, സമൈനത്ത്, മിസ്രിയ മരുമക്കൾ: ഹനീഫ തങ്ങൾ ,ഹൈദ്രൂസ് കുത്തിപ്പള്ളി.

സഹോദരങ്ങൾ: പരേതനായ പെരച്ചൻ്റെ വിട കുനിക്കോയ, ഹൈദ്രു സ്തങ്ങൾ, ഇമ്പിച്ച കോയതങ്ങൾ, പരേതനായ ചെറിഞ്ഞി കുഞ്ഞിക്കോയ, കുഞ്ഞുബി,

Eroth Kunjata Thangal passed away

Next TV

Related Stories
വരയാലിൽ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

Dec 6, 2022 01:36 PM

വരയാലിൽ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

വരയാലിൽ കുമാരൻ...

Read More >>
കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി അന്തരിച്ചു

Dec 6, 2022 09:39 AM

കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി അന്തരിച്ചു

കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി...

Read More >>
പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു അന്തരിച്ചു

Dec 5, 2022 08:59 PM

പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു അന്തരിച്ചു

പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു...

Read More >>
എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി അന്തരിച്ചു

Dec 5, 2022 04:23 PM

എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി അന്തരിച്ചു

എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി...

Read More >>
കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു

Dec 3, 2022 05:26 PM

കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു

കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ...

Read More >>
കാരത്തറ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു

Dec 2, 2022 01:52 PM

കാരത്തറ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു

കാരത്തറ മാധവി അമ്മ...

Read More >>
Top Stories