വാണിയം വീട്ടിൽ പോക്കർ അന്തരിച്ചു

വാണിയം വീട്ടിൽ പോക്കർ അന്തരിച്ചു
Nov 16, 2022 07:36 AM | By Susmitha Surendran

 നാദാപുരം: തെരുവമ്പറമ്പ് റശാദിയ മദ്രസക്ക് സമീപം വാണിയംവീട്ടിൽ പോക്കർ (73) അന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ: ബിയ്യാത്തു കിഴക്കേ പറമ്പത്ത്. മക്കൾ: ഇഖ്‌ബാൽ,ആശിർ,ആയിഷ മരുമകൻ: കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മഠത്തിൽ. സഹോദരങ്ങൾ: മറിയം,മാമി,പരേതരായ അമ്മദ്,സൂപ്പി.

Poker passed away at Vaniyam veettil

Next TV

Related Stories
വരയാലിൽ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

Dec 6, 2022 01:36 PM

വരയാലിൽ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

വരയാലിൽ കുമാരൻ...

Read More >>
കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി അന്തരിച്ചു

Dec 6, 2022 09:39 AM

കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി അന്തരിച്ചു

കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി...

Read More >>
പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു അന്തരിച്ചു

Dec 5, 2022 08:59 PM

പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു അന്തരിച്ചു

പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു...

Read More >>
എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി അന്തരിച്ചു

Dec 5, 2022 04:23 PM

എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി അന്തരിച്ചു

എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി...

Read More >>
കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു

Dec 3, 2022 05:26 PM

കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു

കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ...

Read More >>
കാരത്തറ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു

Dec 2, 2022 01:52 PM

കാരത്തറ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു

കാരത്തറ മാധവി അമ്മ...

Read More >>
Top Stories