പ്രശസ്ഥ ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. ടി പി സലാവുദ്ധീൻ എല്ലാദിവസവും പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : പ്രശസ്ഥ ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. ടി പി സലാവുദ്ധീൻ MBBS, DCH( consultant pediatrician& Neonatologist) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നിന്നും എല്ലാദിവസവും പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : ഉച്ചക്ക് 2 മുതൽ 3 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

യൂറോളജി വിഭാഗം നാളെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് മലബാർ ഹോസ്‌പിറ്റലിലെ യൂറോളജി വിഭാഗം ഡോ. മിഥുൻ പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ (MBBS,MS, DNB, MRCS, MCh(Uro) Consultant Urologist and Andrologist) പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : നാളെ വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 6 വരെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു Booking Number : 7594080364 0496 2960364

പ്രശസ്ഥ ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. ടി പി സലാവുദ്ധീൻ എല്ലാദിവസവും പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : പ്രശസ്ഥ ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. ടി പി സലാവുദ്ധീൻ MBBS, DCH( consultant pediatrician& Neonatologist) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നിന്നും എല്ലാദിവസവും പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : ഉച്ചക്ക് 2 മുതൽ 3 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. സക്കരിയ പി പി യുടെ സേവനം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം ഡോക്ടർ സകരിയ പി പി (MBBS, DCH, DNB( consultant pediatrician& Neonatologist) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നിന്നും പരിശോധിക്കുന്നു. പരിശോധന: വൈകുന്നേരം 4.30 മുതൽ 5.30 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഡോ. സറീന്‍ കെ പിയുടെ സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിലും

നാദാപുരം : നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഡോ. സറീന്‍ കെ പി( MBBS,DOMS) പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സില്‍ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു. തിങ്കള്‍, ശനി ദിവസങ്ങളില്‍ ഉച്ചക്ക് 2 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 4 വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. Booking Number : 7594080364, 0496 2960364  

പ്രശസ്ഥ ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. ടി പി സലാവുദ്ധീൻ എല്ലാദിവസവും പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : പ്രശസ്ഥ ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. ടി പി സലാവുദ്ധീൻ MBBS, DCH( consultant pediatrician& Neonatologist) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നിന്നും എല്ലാദിവസവും പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : ഉച്ചക്ക് 2 മുതൽ 3 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ഇ ൻ ടി വിദഗ്ധൻ ഡോ. ഹാനിഷ് ഹനീഫയുടെ സേവനം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇ ൻ ടി (E N T) വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഹാനിഷ് ഹനീഫ (MBBS, MS(ENT), FAES, Endoscopic and Laser Surgeon)  പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ നിന്നും പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : രാവിലെ 11.30 മുതൽ 12.30 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

പ്രശസ്ഥ ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. ടി പി സലാവുദ്ധീൻ എല്ലാദിവസവും പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : പ്രശസ്ഥ ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. ടി പി സലാവുദ്ധീൻ MBBS, DCH( consultant pediatrician& Neonatologist) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നിന്നും എല്ലാദിവസവും പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : ഉച്ചക്ക് 2 മുതൽ 3 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

കാർഡിയോളജി വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ്സിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രശസ്ഥ കാർഡിയോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത്‌ വളപ്പിൽ ( MBBS, MD,DNB, DM (cardiology) (Co-Operative Hospital Thalassery) ന്യൂക്ലിയസ്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ പാറക്കടവിൽ, പരിശോധന : വൈകുന്നേരം 7 മുതൽ 8വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. സക്കരിയ പി പി യുടെ സേവനം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം ഡോക്ടർ സകരിയ പി പി (MBBS, DCH, DNB( consultant pediatrician& Neonatologist) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസ് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നിന്നും പരിശോധിക്കുന്നു. പരിശോധന: വൈകുന്നേരം 4.30 മുതൽ 5.30 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ഇ ൻ ടി വിദഗ്ധൻ ഡോ. ഹാനിഷ് ഹനീഫയുടെ സേവനം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇ ൻ ടി (E N T) വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഹാനിഷ് ഹനീഫ (MBBS, MS(ENT), FAES, Endoscopic and Laser Surgeon)  പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ നിന്നും പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : രാവിലെ 11.30 മുതൽ 12.30 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

യൂറോളജി വിഭാഗം ഡോ. മിഥുന്‍ പി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍റെ സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസിലും

പാറക്കടവ്: യൂറോളജി വിഭാഗം ഡോ.മിഥുന്‍ പി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍( MS,DNB,MRCS,Mch) പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന സമയം : എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതല്‍ 3.30 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പര്‍ : 0496 296 0364,7594 080 364

നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഡോ. സറീന്‍ കെ പിയുടെ സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിലും

നാദാപുരം : നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഡോ. സറീന്‍ കെ പി( MBBS,DOMS) പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സില്‍ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു. തിങ്കള്‍, ശനി ദിവസങ്ങളില്‍ ഉച്ചക്ക് 2 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 4 വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. Booking Number : 7594080364, 0496 2960364  

കിഡ്‌നിരോഗ വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : ആസ്റ്ര്‍ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കിഡ്നിരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർ സാരംഗ് വിജയൻ (MBBS, MD, DM(nephrology) നൂക്ലിയസ് ഹെൽത്ത്കെയർ പാറക്കടവിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : വൈകുന്നേരം 7. 30 മുതൽ 8.30 വരെ Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ചർമരോഗ വിഭാഗം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചർമരോഗ വിഭാഗം ഡോ. ഷജീറ ബീഗം (MBBS, DVD (Consultant Dermatologist) സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിലും. പരിശോധന : വ്യാഴാഴ്ച 1.30 മുതൽ 3.00 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ : 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

കാർഡിയോളജി വിഭാഗം നാളെ നൂക്ലിയസ് പാറക്കടവിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് മെട്രോ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഗിരീഷ്‌ പി വി (MBBS,MD, DM (cardiology)Consultant Cardiologist) പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സില്‍ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു. രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364  

ഇ ൻ ടി വിദഗ്ധൻ ഡോ. ഹാനിഷ് ഹനീഫയുടെ സേവനം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

തലശ്ശേരി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇ ൻ ടി (E N T) വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ. ഹാനിഷ് ഹനീഫ (MBBS, MS(ENT), FAES, Endoscopic and Laser Surgeon ) പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ നിന്നും പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : രാവിലെ 11.30 മുതൽ 12.30 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 , 0496 296 0364

യൂറോളജി വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് മലബാർ ഹോസ്‌പിറ്റലിലെ യൂറോളജി വിഭാഗം ഡോ. മിഥുൻ പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ (MBBS,MS, DNB, MRCS, MCh(Uro) Consultant Urologist and Andrologist) പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 6 വരെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു Booking Number : 7594080364 0496 2960364

ന്യൂറോളജി വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ. മിഷേൽ ജോണി (MBBS,MS,MCh-Neuro സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്‌പൈൻ സർജൻ) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : ഇന്ന്‍ വൈകുന്നേരം 4.30 മുതൽ 5.30 വരെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

കിഡ്‌നിരോഗ വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

പാറക്കടവ് : കണ്ണൂർ ആസ്റ്റർ മിംസിലെ സീനിയർ കിഡ്നിരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ.സാരംഗ് വിജയൻ MBBS, MD, DM-Nephro സീനിയർ കൺസൾട്ടൻന്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും പരിശോധിക്കുന്നു പരിശോധന : വൈകുന്നേരം 7.30 മുതൽ 8:30 വരെ Booking Number : 7594080364 0496 2960364

പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ചര്‍മ്മരോഗ വിദഗ്ദന്‍ ഡോ: ഷജീറ ബീഗം പരിശോധിക്കുന്നു

നാദാപുരം : പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ചര്‍മ്മരോഗ വിദഗ്ദന്‍ ഡോ: ഷജീറ ബീഗം MBBS, DVD പരിശോധിക്കുന്നു. മുഖക്കുരു , കറുത്ത പാടുകള്‍ , വെളുത്ത പാടുകള്‍ , അരിമ്പാറ , താരന്‍ , മുടികൊഴിച്ചില്‍ , അമിത രോമ വളര്‍ച്ച ,.... തുടങ്ങി രോഗങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ലഭ്യമായ ചികിത്സകള്‍ വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ബുക്കിങ്ങിനായി താഴെ പറ...

പൾമനോളജി വിദഗ്‌ദ്ധ ഡോക്ടറുടെ സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ

നാദാപുരം : ശ്വാസംമുട്ടൽ, ആസ്മ, അലർജി മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവോ...? പൾമനോളജി വിദഗ്‌ദ്ധ ഡോക്ടറുടെ സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ. നാളെ രാവിലെ 8 മുതൽ 9.30 വരെ നെഞ്ചുരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടറുടെ സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ ലഭ്യമാണ്. Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

പ്രഗത്ഭ ന്യൂറോളജിസ്റ്റും കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ മുൻ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ അരുൺ കെ നാളെ പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സില്‍

നാദാപുരം : ഡൽഹി ആർട്ട്മിസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രഗത്ഭ ന്യൂറോളജിസ്റ്റും കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ മുൻ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ അരുൺ കെ (MBBS,DNB(internal medicine)MNAMS,DM Neurology(SCTIMST)PDF stroke (SCTIMST)wellcome trust (UK)fellow,FNR)  നാളെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന ബുക്കിംഗ് പ്രകാരം മാത്രം ബുക്കിങ്ങിനായ...

കിഡ്‌നിരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടറുടെ സേവനം പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിലും

നാദാപുരം : ആസ്റ്റര്‍  മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കിഡ്നിരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർ സാരംഗ് വിജയൻ (MBBS, MD, DM(nephrology) നൂക്ലിയസ് ഹെൽത്ത്കെയർ പാറക്കടവിൽ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു. ബുധൻ വൈകുന്നേരം 4. 30 മുതൽ 5.30 വരെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ആശുപത്രിയില്‍ ലഭ്യമാണ്. Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ന്യൂറോളജി വിഭാഗം വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനം ന്യൂക്ലിയസ് പാറക്കടവിലും

പാറക്കടവ്: ന്യൂറോളജി വിഭാഗം വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനം ന്യൂക്ലിയസ് പാറക്കടവിലും. ഡോ.ശ്രീവിദ്യ എല്‍.കെ( MBBS) എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഡോക്ടറുടെ സേവനം ക്ലിനിക്കില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഡോ. ശ്രീകുമാര്‍ ടി.കെ ( MBBS,MS Mch,) എല്ലാ ബുധനാഴ്ച്ചയും ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ബുക്കിംഗ് നമ്പര്‍: 0496 296 0364 ,7594 080 364

പ്രഗത്ഭ ന്യുറോളജിസ്റ്റ് ഡോ. അരുൺ. കെ യുടെ സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഹെൽത്ത്‌ കെയറിലും

പാറക്കടവ് : ഡൽഹി ആർട്ടിമിസ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രഗത്ഭ ന്യൂറോളജിസ്റ്റും കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മുൻ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. അരുൺ. കെ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലീയസിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു. ബുക്കിംഗ് അനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും പരിശോധന. ബുക്കിങ്ങിനായി ബന്ധപ്പെടുക : 0496 2960364,7594080364

ഇ ൻ ടി വിദഗ്ധൻ ഡോ. ഹാനിഷ് ഹനീഫയുടെ സേവനം പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇ ൻ ടി (E N T) വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ. ഹാനിഷ് ഹനീഫ (MBBS, MS(ENT), FAES, Endoscopic and Laser Surgeon) പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ നിന്നും പരിശോധന നടത്തുന്നു. പരിശോധന : ബുധൻ, ശനി രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ. ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗം കൂടുതൽ കരുതലോടെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

പാറക്കടവ് : കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ. മിഷേൽ ജോണി (MBBS,MS,MCh-Neuro സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്‌പൈൻ സർജൻ) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ ചാർജ്ജെടുത്തിരിക്കുന്നു. പരിശോധന : എല്ലാ വ്യാഴായ്ച്ചയും വൈകുന്നേരം 4.30 മുതൽ 5.30 വരെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗം കൂടുതൽ കരുതലോടെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഡോ. മിഷേൽ ജോണി ( MBBS,MS,MCh-Neuro) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ ചാർജ്ജെടുത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വ്യാഴായ്ച്ചയും വൈകുന്നേരം 4.30 മുതൽ 5.30 വരെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ആശുപത്രിയില്‍ ലഭ്യമാണ്. Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ചർമരോഗ വിഭാഗം ഇന്ന് പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ

നാദാപുരം : തലശ്ശേരി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചർമരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഷജീറ ബീഗം (MBBS, DVD (Consultant Dermatologist) സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസ്സിലും. വൈകുന്നേരം 4 മുതൽ 5 വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. ബുക്കിംഗ് നമ്പർ: 75 94 0 8 0 3 64 0496 296 0364

ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗം കൂടുതൽ കരുതലോടെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ മിഷേൽ ജോണി ( MBBS,MS,MCh-Neuro )  പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ ചാർജ്ജെടുത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വ്യാഴായ്ച്ചയും വൈകുന്നേരം 4.30 മുതൽ 5.30 വരെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

വൃക്കരോഗ വിഭാഗം ഡോ.സാരംഗ് വിജയന്‍റെ സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസിലും

പാറക്കടവ് : വൃക്കരോഗ വിഭാഗം ഡോ.സാരംഗ് വിജയന്‍(MBBS,MD)ന്‍റെ സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസിലും. ഇന്ന്‍ വൈകുന്നേരം 4.30 മുതല്‍ 5.30 വരെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ആശുപത്രിയില്‍ ലഭ്യമാണ്. ബുക്കിംഗ് നമ്പര്‍: 0496 2960 364, 7594 080 364

108 പേർക്ക് ഡയാലിസിസ്; ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ മൂന്നാം ഷിഫ്റ്റ് ഉദ്‌ഘാടനം നാളെ

നാദാപുരം : നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് കിഴിൽ പാറക്കടവിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ മൂന്നാം ഷിഫ്റ്റ് ഉദ്‌ഘാടനം നാളെ വൈകീട്ട് മൂന്നു മണിക്ക് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കും. നിലവിൽ രണ്ടു ഷിഫ്റ്റുകളിലായി ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ 72 പേർക്കാണ് ഇവിടെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു വരുന്നത്. മൂന്നാമത്ത...

കിഡ്‌നിരോഗ വിഭാഗം നാളെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കിഡ്നിരോഗ വിഭാഗം ഡോക്ടർ സാരംഗ് വിജയൻ MBBS, MD, DM(nephrology) നൂക്ലിയസ് ഹെൽത്ത്കെയർ പാറക്കടവിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു. നാളെ വൈകുന്നേരം 4. 30 മുതൽ 5.30 വരെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ആശുപത്രിയില്‍ ലഭ്യമാണ്. Booking Number : 7594080364, 0496 2960364

ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം വിദഗ്ദ ഡോക്ടറുടെ സേവനം എല്ലാ ദിവസവും പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം വിദഗ്ദ ഡോക്ടർമാർ എല്ലാ ദിവസവും പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസിൽ രോഗികളെ പരോശോധിക്കുന്നു. ഗർഭകാല ശുശ്രൂശകൾ, വന്ധ്യത മാസ മുറയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, അണ്ടാശയ - ഗർഭപാത്ര സംബന്ധമായ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാണ്. രാവിലെ 11 മുതൽ 12.30 വരെയാണ് പരിശോധന സമയം ബുക്കിംഗ് : 0496 296 0364, 7594 080 364

ന്യൂറോ സര്‍ജറി വിഭാഗം കൂടുതൽ കരുതലോടെ പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോ സര്‍ജറി വിഭാഗം ഡോക്ടർ. മിഷാൽ ജോണി (MBBS,MS,MCh-Neuro സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്‌പൈൻ സർജൻ Mitra Hospital Kozhikkode) പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ ചാർജ്ജെടുത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വ്യാഴായ്ച്ചയും വൈകുന്നേരം 4.30 മുതൽ 5.30 വരെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ആശുപത്രിയില്‍ ലഭ്യമാണ്. Booking Number : 75940803...

ഗൈനക്കോളജി വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ

നാദാപുരം : ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടറുടെ സേവനം ഇന്ന് പാറക്കടവ് നൂക്ലിയസിൽ. രാവിലെ 11 മുതൽ 12 വരെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ആശുപത്രിയില്‍ ലഭ്യമാണ്. Booking Number : 7594080364 0496 2960364

കാര്‍ഡിയോളജി വിഭാഗം ശ്രീജിത്ത്‌ വളപ്പിലിന്‍റെ സേവനം പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസിലും

പാറക്കടവ്: തലശ്ശേരി കോ.ഓപ്പറെറ്റിവ് ആശുപത്രിയിലെ കാര്‍ഡിയോളജി വിഭാഗം ശ്രീജിത്ത്‌വളപ്പിലിന്‍റെ( MBBS, MD,DNB,DM )സേവനം  പാറക്കടവ് ന്യൂക്ലിയസിലും. പരിശോധന സമയം : എല്ലാ ബുധനാഴ്ച്ചയും വൈകിട്ട് 7.30 മുതല്‍ 8.30 വരെ ബുക്കിംഗ് നമ്പര്‍ : 0496 29 60 364 ,7594 080 364

പാറക്കടവിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസ് പൂട്ടി; പിടിച്ചെടുത്തെന്ന് ജനകീയ മുന്നണി

നാദാപുരം : ചെക്യാട് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസ് പൂട്ടി സീല് വെച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് വീഡിയോ ദൃശ്യം. ഓഫീസ് തങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതായും തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പാർടി നടപടി പിൻവലിച്ച് പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഓഫീസ് തുറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നടപടിക്ക് വിധേയരായ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. മുസ്ലിം ലീഗ് ചെക്യാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന...

യോഗം അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് പാർട്ടി പുറത്തിക്കിയവർ – ലീഗ് നേതാക്കൾ

നാദാപുരം : പാറക്കടവിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് യോഗം അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയത് പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് പുറത്താക്കിയവരാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. മുസ്ലിം ലീഗ് ചെക്യാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാറക്കടവ് ലീഗ് ഹൗസിൽ നടന്ന സംഘർഷ വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജനകീയ മുന്നണി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്...