യൂറോളജി വിഭാഗം ഡോ ആദിത്യ ഷേണായിയുടെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ ആദിത്യ ഷേണായ് (MBBS,MD,DNB,Mch ) വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 28 മുതല്‍ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ 12 വരെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ലഭ്യമാണ്. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ : 0496 251 42 42 , 8943058943

ആസ്മ അലര്‍ജി രോഗ വിഭാഗം ഡോ അനില്‍ ജോസഫ് സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത ആസ്മ അലര്‍ജി രോഗ വിഭാഗം ഡോ അനില്‍ ജോസഫ് ( MBBS,MD,DTCD)ന്‍റെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതല്‍ 7 വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. ബുക്കിംഗ് നമ്പര്‍ : 8943 06 8943  

വൃക്കരോഗ വിദഗ്ദന്‍ ഡോ ധനില്‍ പുതിയോട്ടില്‍ വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത വൃക്കരോഗ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ ധനില്‍ പുതിയോട്ടില്‍ ( MBBS,MD,DNB,DM)ന്‍റെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും. എല്ലാ ബുധനാഴ്ച്ചയും ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ : 0496 251 42 42 , 8943058943

പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ് ഡോ അഷ്‌റഫ്‌ വി.വി വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ അഷ്‌റഫ്‌ വി.വി ( MBBS,MD,DM)യുടെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും. എല്ലാ മാസവും മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതല്‍ 2 വരെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ബുക്കിംഗ് നമ്പര്‍ : 8943 06 8943

യൂറോളജി വിഭാഗം ഡോ ആദിത്യ ഷേണായിയുടെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ ആദിത്യ ഷേണായ് (MBBS,MD,DNB,Mch ) വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 28 മുതല്‍ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ 12 വരെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ലഭ്യമാണ്. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ : 0496 251 42 42 , 8943058943

ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം എല്ലാ ദിവസവും വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍

നാദാപുരം : ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനം എല്ലാ ദിവസവും വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍. ഡോ: പി നസീര്‍ ( MBBS, MD , DFID , CC - Diab) രാവിലെ 10 മുതല്‍ 2 വരെയും ഡോ: കെ കെ അബ്ദുള്‍ സലാം (MBBS, MD ) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതല്‍ 6 വരെയും രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ബന്ധപെടെണ്ട നമ്പര്‍ : 0496 2514 242, 8943 058 94

ആസ്മ അലര്‍ജി രോഗ വിഭാഗം ഡോ അനില്‍ ജോസഫ് സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത ആസ്മ അലര്‍ജി രോഗ വിഭാഗം ഡോ അനില്‍ ജോസഫ് ( MBBS,MD,DTCD)ന്‍റെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതല്‍ 7 വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. ബുക്കിംഗ് നമ്പര്‍ : 8943 06 8943  

പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ് ഡോ അഷ്‌റഫ്‌ വി.വി വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ അഷ്‌റഫ്‌ വി.വി ( MBBS,MD,DM)യുടെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും. എല്ലാ മാസവും മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതല്‍ 2 വരെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ബുക്കിംഗ് നമ്പര്‍ : 8943 06 8943

വടകരയിൽ ആദ്യമായി ക്രിക്കറ്റ് ട്രെയിനിങ് കോച്ചിംഗ് സെൻറർ ആരംഭിക്കുന്നു

നാദാപുരം : കടത്തനാട് സ്പോര്‍ട്സ് അക്കാദമിയുടെ കീഴില്‍ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിംഗ് ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 20ന് ആണ് അക്കാദമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും മുന്‍നിര പരീശീലകരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. U7 , U11 , U14 , U18 എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി പ്രത്യേക പരിശീലനമാണ് നല്‍കുന്നത്. കൂട...

യൂറോളജി വിഭാഗം ഡോ ആദിത്യ ഷേണായിയുടെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ ആദിത്യ ഷേണായ് (MBBS,MD,DNB,Mch ) വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 28 മുതല്‍ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ 12 വരെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ലഭ്യമാണ്. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ : 0496 251 42 42 , 8943058943

വൃക്കരോഗ വിദഗ്ദന്‍ ഡോ ധനില്‍ പുതിയോട്ടില്‍ വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത വൃക്കരോഗ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ ധനില്‍ പുതിയോട്ടില്‍ ( MBBS,MD,DNB,DM)ന്‍റെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും. എല്ലാ ബുധനാഴ്ച്ചയും ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ : 0496 251 42 42 , 8943058943

ആസ്മ അലര്‍ജി രോഗ വിഭാഗം ഡോ അനില്‍ ജോസഫ് സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത ആസ്മ അലര്‍ജി രോഗ വിഭാഗം ഡോ അനില്‍ ജോസഫ് ( MBBS,MD,DTCD)ന്‍റെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതല്‍ 7 വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. ബുക്കിംഗ് നമ്പര്‍ : 8943 06 8943  

ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം എല്ലാ ദിവസവും വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍

നാദാപുരം : ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനം എല്ലാ ദിവസവും വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍. ഡോ: പി നസീര്‍ ( MBBS, MD , DFID , CC - Diab) രാവിലെ 10 മുതല്‍ 2 വരെയും ഡോ: കെ കെ അബ്ദുള്‍ സലാം (MBBS, MD ) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതല്‍ 6 വരെയും രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ബന്ധപെടെണ്ട നമ്പര്‍ : 0496 2514 242, 8943 058 94

വൃക്കരോഗ വിദഗ്ദന്‍ ഡോ ധനില്‍ പുതിയോട്ടില്‍ വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത വൃക്കരോഗ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ ധനില്‍ പുതിയോട്ടില്‍ ( MBBS,MD,DNB,DM)ന്‍റെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും. എല്ലാ ബുധനാഴ്ച്ചയും ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ : 0496 251 42 42 , 8943058943

പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ് ഡോ അഷ്‌റഫ്‌ വി.വി വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ അഷ്‌റഫ്‌ വി.വി ( MBBS,MD,DM)യുടെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും. എല്ലാ മാസവും മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതല്‍ 2 വരെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ബുക്കിംഗ് നമ്പര്‍ : 8943 06 8943

ആസ്മ അലര്‍ജി രോഗ വിഭാഗം ഡോ അനില്‍ ജോസഫ് സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത ആസ്മ അലര്‍ജി രോഗ വിഭാഗം ഡോ അനില്‍ ജോസഫ് ( MBBS,MD,DTCD)ന്‍റെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതല്‍ 7 വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. ബുക്കിംഗ് നമ്പര്‍ : 8943 06 8943  

ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം എല്ലാ ദിവസവും വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍

നാദാപുരം : ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനം എല്ലാ ദിവസവും വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍. ഡോ: പി നസീര്‍ ( MBBS, MD , DFID , CC - Diab) രാവിലെ 10 മുതല്‍ 2 വരെയും ഡോ: കെ കെ അബ്ദുള്‍ സലാം (MBBS, MD ) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതല്‍ 6 വരെയും രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ബന്ധപെടെണ്ട നമ്പര്‍ : 0496 2514 242, 8943 058 943  

പ്രശസ്ത ചര്‍മ്മരോഗ വിദഗ്ധ ഡോ ഫൈസി ജിഹാന്‍ വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു

പ്രശസ്ത ചര്‍മ്മരോഗ വിദഗ്ധ ഡോ ഫൈസി ജിഹാന്‍ വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാവിലെ  10 മണി മുതല്‍ 1 മണി വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ : 0496 251 42 42 , 8943058943

വൃക്കരോഗ വിദഗ്ദന്‍ ഡോ ധനില്‍ പുതിയോട്ടില്‍ വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത വൃക്കരോഗ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ ധനില്‍ പുതിയോട്ടില്‍ ( MBBS,MD,DNB,DM)ന്‍റെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും. എല്ലാ ബുധനാഴ്ച്ചയും ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ : 0496 251 42 42 , 8943058943

പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ് ഡോ അഷ്‌റഫ്‌ വി.വി വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ അഷ്‌റഫ്‌ വി.വി ( MBBS,MD,DM)യുടെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും. എല്ലാ മാസവും മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതല്‍ 2 വരെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ബുക്കിംഗ് നമ്പര്‍ : 8943 06 8943

ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം എല്ലാ ദിവസവും വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍

നാദാപുരം : ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനം എല്ലാ ദിവസവും വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍. ഡോ: പി നസീര്‍ ( MBBS, MD , DFID , CC - Diab) രാവിലെ 10 മുതല്‍ 2 വരെയും ഡോ: കെ കെ അബ്ദുള്‍ സലാം (MBBS, MD ) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതല്‍ 6 വരെയും രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ബന്ധപെടെണ്ട നമ്പര്‍ : 0496 2514 242, 8943 058 943  

ആസ്മ അലര്‍ജി രോഗ വിഭാഗം ഡോ അനില്‍ ജോസഫ് സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത ആസ്മ അലര്‍ജി രോഗ വിഭാഗം ഡോ അനില്‍ ജോസഫ് ( MBBS,MD,DTCD)ന്‍റെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതല്‍ 7 വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. ബുക്കിംഗ് നമ്പര്‍ : 8943 06 8943  

വൃക്കരോഗ വിദഗ്ദന്‍ ഡോ ധനില്‍ പുതിയോട്ടില്‍ വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നു

നാദാപുരം : പ്രശസ്ത വൃക്കരോഗ വിദഗ്ധന്‍ ഡോ ധനില്‍ പുതിയോട്ടില്‍ ( MBBS,MD,DNB,DM)ന്‍റെ സേവനം വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിലും. എല്ലാ ബുധനാഴ്ച്ചയും ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് പരിശോധന സമയം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ : 0496 251 42 42 , 8943058943

മെഗാ സെയിൽ ഓഫറുമായി ഗാലക്സി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്

നാദാപുരം :നവംബർ 29,30 ദിവസങ്ങളിൽ മെഗാ സെയിൽ ഓഫറുമായി കല്ലാച്ചി, കുറ്റിയാടി, വടകര ഗാലക്സി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്. ഹോര്‍ലിക്സ് 500 ഗ്രാം 225, ഡാര്‍ക്ക് ഫാന്റസി 25, ഫിനോയില്‍  65 രൂപ എന്നിങ്ങനയാണ് നിരക്കുകള്‍ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക കുറ്റിയാടി : 9745 532 323 കല്ലാച്ചി : 9562 576 929 വടകര : 7592 060 606

കല്ലാച്ചിയിൽ വ്യാപാരിയുടെ മാതാവ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു

നാദാപുരം: കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കല്ലാച്ചിയിൽ വ്യാപാരിയുടെ മാതാവ് മരിച്ചു. കല്ലാച്ചിയിലെ വള്ളരികുനി മറിയം ( 80 ) ആണ് മരിച്ചത്. ഭർത്താവ്: അമ്മദ്. മക്കൾ: ആസ്യ, അസീസ്, സൂപ്പി ( ദുബൈ ), അബ്ദുല്ല ( വ്യാപാരി ),ഹമീദ്. മരുമക്കൾ: ഇബ്രാഹിം കുറ്റ്യാടി, ആയിഷ കല്ലുമ്മൽ, സമീറ ആയഞ്ചേരി, റഷീദ വാണിമേൽ, സുമയ്യ അരൂര്.

തിനൂരിൽ എക്‌സൈസ് സർക്കിൾ 405 ലിറ്റർ വാഷ് പിടികൂടി

നാദാപുരം: വടകര എക്‌സൈസ് സർക്കിൾ പാർട്ടി ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി നാദാപുരം, വളയം ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്‌ഡിൽ തിനൂർ കുളത്തിൽ പുഴയുടെ സമീപത്തു വച്ച് 405 ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വടകര എക്‌സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ . മോഹനൻ പി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റെയ്‌ഡിൽ കോഴിക്കോട് ഐ. ബി പി. ഒ റിമേഷ് കെ . എൻ, സി. ഇ. ഒ മാരായ വി....

പള്ളിമുക്ക് ചെറുമോത്ത് റോഡ് ഉദ്ഘാടനം

വളയം: കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച 10ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ടാറിംഗ് നടത്തിയ പള്ളിമുക്ക്- ചെറുമോത്ത് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അഹമ്മദ് പുന്നക്കൽ നിർവ്വഹിച്ചു. വളയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം സുമതി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പർ ടി.എം.വി അബ്ദുൽ ഹമീദ്, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി.വി കുഞ്ഞബ്ദുല്ല, സി.കെ ഉസ്മാൻ ഹ...

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ആശ്വസിക്കാം; കു​റ്റ്യാ​ടി ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി: ക​നാ​ൽ 20ന് ​തു​റ​ക്കും

കുറ്റ്യാടി : പെ​രു​വ​ണ്ണാ​മൂ​ഴി​യി​ലെ കു​റ്റ്യാ​ടി ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ക​നാ​ൽ തു​റ​ക്കാ​ൻ ഇ​നി ര​ണ്ടു ദി​നം മാ​ത്രം. 20ന് ​ക​നാ​ൽ തു​റ​ക്കും. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, വ​ട​ക​ര താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലെ നൂ​റ് ക​ണ​ക്കി​നു ഹെ​ക്ട​ർ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളും ജ​ല സ്രോ​ത​സു​ക​ളും ഇ​തോ​ടെ ജ​ലം എ​ത്തും. മു​ൻ കാ​ല​ത്തെ അ​...

ഇരിങ്ങണ്ണൂരില്‍ ഭരണഘടന സംരക്ഷണ റാലി നടത്തി

  നാദാപുരം : ഇരിങ്ങണ്ണൂരിലെ പൗരാവലി ഒറ്റകെട്ടായി നടത്തിയ ഭരണഘടന സംരക്ഷണ റാലി പ്രഗത്ഭ എഴുത്തുകാരനും, ചരിത്രകാരനുമായ ഹരീന്ദ്രനാഥ് പുളിക്കൂല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കായപ്പനിച്ചി ,തുരുത്തി റോഡില്‍ നിന്നാരംഭിച് ഇരിങണ്ണൂരില്‍ സമാപിച്ച ഭരണഘടന സംരക്ഷണ റാലിയില്‍ നൂറകണക്കിന് വനിതകളുല്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പങ്കെടുത്തു. എടച്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട...

തൊട്ടില്‍പ്പാലം വടകര റൂട്ടില്‍ 21 മുതല്‍ അനിശ്ചിതകാല ബസ് സമരം

നാദാപുരം :  ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തിയ ബസ്സുകള്‍ നിരന്തരം അടിച്ചു തകര്‍ക്കുന്നതിലും കുറ്റവാളികളെ പിടി കൂടത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ച്  തൊട്ടില്‍പ്പാലം വടകര  റൂട്ടിലോടുന്ന സ്വകാര്യബസുകള്‍  21 മുതല്‍ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പണിമുടക്കും. തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്തയോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. അക്രമികളെ ഉടന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് യോഗം ആവശ്യപ്പെട...

127 വര്‍ഷം മുമ്പുള്ള ചരിത്ര നാടകം അരങ്ങിലെത്തുന്നു; മരത്തന്‍ നാളെ വടകര ടൗണ്‍ഹാളില്‍

വടകര:സി പി ഐ എം പുറമേരി  ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ധന ശേഖരണാര്‍ത്ഥം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  കെ പി എ സി യുടെ  ഏറ്റവും പുതിയ നാടകമായ മരത്തന്‍ 1892 നാളെ പ്രദര്‍ശനത്തിലെത്തുന്നു. വടകര ടൌണ്‍ ഹാളില്‍ വൈകിട്ട് 4 മണിക്കാണ് പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഷോ മാത്രമുള്ള ടിക്കറ്റ്‌ ബൂക്കിങ്ങിനായി ഉടന്‍ ബന്ധപ്പെടുക 9846653364.   ...

ക്രിസ്മസ്- പു​തു​വ​ത്സ​രദിന പെട്രോളിംഗ് ശ​ക്ത​മാക്കനൊരുങ്ങി എ​ക്സൈ​സ്; വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പാ​രി​തോ​ഷി​കം

നാദാപുരം : ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ദ്യം, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ദു​രു​പ​യോ​ഗം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഉ​ണ്ടാ​വാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ഉ​ള​ള​തി​നാ​ൽ വ്യാ​ജ​മ​ദ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നി​ന്‍റെ​യും വി​ത​ര​ണ​വും വി​പ​ണ​ന​വും ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ക്സൈ​സ് വ​കു​പ്പ് ക​ർ​മ​നി​ര​ത​രാ​യി. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ...

ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കി ദമ്പതികളുടെ വീഡിയോ, പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി

നാദാപുരം: അപവാദ പ്രചരണത്തിൽ മനം മടുത്തു  മരണപ്പെട്ടാൽ ഉത്തരവാദികൾ രണ്ട് യുവാക്കളാണെന്ന് കാണിച്ച് ദമ്പതികളുടെ വാട്സ് ആപ്പ് സന്ദേശം. വളയം ചുഴലി സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി യുവാക്കൾക്കെതിരെ വളയം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി വാട്സ് ആപ്പിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.     ആരോപിതരായവർ പൊലീസിൽ പരാതിയുമായി എത്തിയെങ്കിലും പൊലീസ് കോടതിയെ സമ...

ഉളളി വില കേട്ടാല്‍ കണ്ണ് നനയും

വടകര;സവാള അരിയുമ്പോൾ സാധാരണ കണ്ണീർ വരും. അതു തുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അരിയുകയാണ് പതിവ്.എന്നാൽ‌ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ വില കേട്ടാൽ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുനിറയും. മൂന്ന് ആഴ്ചകൊണ്ട് 40 മുതൽ 50 രൂപവരെയാണ് സവോളയുടെ വില കുതിച്ചുയർന്നത്. കർണാടകയിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു.ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്...

സുജിത്തിന്‍റെ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കു കാലെടുത്തു വയ്ക്കാനും സുമയുടെ പൊക്കക്കുറവ് തടസ്സമായില്ല

  നാദാപുരം: ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ സുജിത്തിന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല, പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കു കാലെടുത്തു വയ്ക്കാനും സുമയുടെ പൊക്കക്കുറവ് തടസ്സമായില്ല. ചാലപ്പുറം സ്വദേശിയായ സുജിത്ത് മലപ്പുറത്തുകാരി സുമയെ ജീവിത പങ്കാളിയാക്കിയതോടെ ശാരീരിക വൈകല്യം കാരണം വിവാഹം സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്ന രണ്ട് പേരുടെ ജീവിതത്തിനാണ് പുതിയ അർഥങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുന്നത...

vanimel muthalaak

വാണിമേലിൽ യുവതിയുടെയും മക്കളുടെയും തലാക്ക് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു

    നാദാപുരം: ഒരാഴ്ച്ചയായി വാണിമേലിൽ ഭർതൃവീട്ടിന് മുന്നിൽ യുവതിയും രണ്ട് മക്കളും നടത്തി വരുന്ന സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഏറ്റെടുത്ത "മുത്തലാക്ക് സമരം " തിങ്കളാഴ്ച്ച പുലർച്ചെയാണ് ഒത്തുതീർപ്പായത്. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളായ കൊറ്റാല അശറഫിന്റെയും മജീദ് മാസ്റ്ററുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരു മഹൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാ...

നാദാപുരത്ത് തെറി വിളിക്കുന്നവർ അറിയണം; പൊരിവെയിലത്തും കാരുണ്യം ചൊരിറയുന്ന ഹോം ഗാഡ്മാരുടെ സ്നേഹ കരുതൽ

ട്രാഫിക്കില്‍ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നില്‍ക്കുന്ന ഹോം ഗാര്‍ഡുമാരോട് പൊതുവെ വാഹന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പുച്ഛമാണ്. തലങ്ങും വിലങ്ങും പോകുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യമായി വഴിയൊരുക്കുന്ന ഇവര്‍ കാല്‍നടയാത്രക്കാര്‍ക്കും എന്നും തുണയാണ്. എന്നാല്‍ വലിയൊരു നാലും കൂടിയ ജംഗ്ഷനിലെത്തിയാല്‍ നാം പറയും ഇയാളെന്താ ഈ കാണിക്കുന്നെ, ആ വഴി ശരിക്ക് വിട്ടിരുന്നേല്‍ ബ്ലോക്കുണ്ടാവില്ലായ...

കടമേരിയിൽ വടംവലി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയ യുവാവ് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു

നാദാപുരം: : കടമേരിയിൽ വടംവലി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയ യുവാവ് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു. വിലാതപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന കടമേരി കോറോത്ത് ജാഫർ (39) ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു. രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെ തണ്ണീർ പന്തലിൽ വെച്ചാണ് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായത് .വടകര ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മരണപ്പെട്ടു . ഇന്ന് അഞ്ച് മണിക്ക് കുമ്മങ്കോട് അഹമ്മദ് മുക്കിൽ നടന്ന വടം...

അതിജീവനത്തിനായി ഡി വൈ എഫ് ഐ യുടെ പേപ്പർ ചലഞ്ച്

വടകര : അതിജീവനത്തിനായ് ഡി വൈ എഫ് ഐ യുടെ പേപ്പർ ചലഞ്ച്.  പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ  മേമുണ്ട മേഖല കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പേപ്പർ ചലഞ്ചിലൂടെ ശേഖരിച്ച പഴയ പേപ്പറുകളും, മാഗസിനുകളും വിറ്റ് കിട്ടിയ ഇരുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് (20300) രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ അടച്ചു. പ്രളയ സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ന...

അനധികൃത ഖനനം; പരാതി അറിയിക്കാം :വടകര താലൂക്ക് -0496 2522361 

നാദാപുരം :സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ക്ക് സെപ്റ്റംബര്‍ 8 മുതല്‍ 15 വരെ തുടര്‍ച്ചയായി അവധി വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അനധികൃത ഖനനം, നെല്‍വയല്‍, തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ മണ്ണിട്ട് നികത്തല്‍, അനധികൃത മണലെടുപ്പ് എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രത്യേക സ്‌ക്വാഡുകള്‍ രൂപീകരിച്ചു. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരാതികള്‍ അതാത് താലൂക...