ആലശ്ശേരി ചന്ദ്രോത്ത് താഴെ ജിഷ അന്തരിച്ചു

ആലശ്ശേരി ചന്ദ്രോത്ത് താഴെ ജിഷ അന്തരിച്ചു
Nov 15, 2022 05:17 PM | By Vyshnavy Rajan

എടച്ചേരി: ആലശ്ശേരി ചന്ദ്രോത്ത് താഴെ ജിഷ (40) അന്തരിച്ചു. പരേതരായ കണ്ണൻ, ചന്ദ്രി(കൈവേലി) എന്നിവരുടെ മകളാണ്. ഭർത്താവ്: സി.ടി വിനോദൻ (സലാല), മക്കൾ: അയന വിനോദ്, അൽന വിനോദ്. സഹോദരൻ: സജിത്ത്

Jisha passed away

Next TV

Related Stories
വരയാലിൽ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

Dec 6, 2022 01:36 PM

വരയാലിൽ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

വരയാലിൽ കുമാരൻ...

Read More >>
കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി അന്തരിച്ചു

Dec 6, 2022 09:39 AM

കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി അന്തരിച്ചു

കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി...

Read More >>
പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു അന്തരിച്ചു

Dec 5, 2022 08:59 PM

പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു അന്തരിച്ചു

പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു...

Read More >>
എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി അന്തരിച്ചു

Dec 5, 2022 04:23 PM

എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി അന്തരിച്ചു

എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി...

Read More >>
കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു

Dec 3, 2022 05:26 PM

കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു

കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ...

Read More >>
കാരത്തറ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു

Dec 2, 2022 01:52 PM

കാരത്തറ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു

കാരത്തറ മാധവി അമ്മ...

Read More >>
Top Stories