ചരമം

-
നാരായണൻ നമ്പ്യാർ-ഇരിങ്ങണ്ണൂർ
നാണു-തൂണേരി
ചീരു-ഇരിങ്ങണ്ണൂർ
കല്യാണി അമ്മ-ഇരിങ്ങണ്ണൂർ
മൂസ്സ മാസ്റ്റർ-വാണിമേല്‍

ബിസിനസ്സ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും വര്‍ധിച്ചു

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഇന്ന് കൂടി. പവന് 160 രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. തുട...

ടെക്‌നോളജി

വീഡിയോകോൾ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാം, സ്കൈപ്പിൽ പുതിയ മറ്റങ്ങൾ

വീഡിയോ കോളിംഗ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ അദ്യംതന്നെ മനസിലേക്കെത്തുന്ന ആപ്പാണ് സ്കൈപ്പ്. ഈ...