ചരമം

താഴെ മടത്തിൽ കുമാരൻ-എടച്ചേരി
നാരായണൻ മാസ്റ്റർ-വളയം
ശ്രീവൽസം രാജശേഖരൻ -വരിക്കോളിക്കുന്നത്ത്
മാണി-കല്ലാച്ചി
അന്ത്രു ഹാജി-പെരുമുണ്ടശ്ശേരി
അബ്ദുല്ല ഹാജി- വാണിമേൽ

ബിസിനസ്സ്

കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 2,945...