വലിയ വലിൽ പാട്ടിൽ അമ്മദ് ഹാജി അന്തരിച്ചു

വലിയ വലിൽ പാട്ടിൽ അമ്മദ് ഹാജി അന്തരിച്ചു
Sep 20, 2022 10:26 PM | By Susmitha Surendran

തൂണേരി: മുടവന്തേരിയിലെ പറമ്പത്ത് താമസിക്കും ഉമ്മത്തൂർ വലിയ വലിൽ പാട്ടിൽ അമ്മദ് ഹാജി (88) അന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ: നമ്പീസ. മക്കൾ: നാസർ ,നിസാർ, ഫൗസിയ, ശറഫുനീസ, ഹസീന, ഷക്കീല. മരുമക്കൾ: അഷ്റഫ് ഉമ്മത്തൂർ ,ഹമീദ് കുയ്തേരി, സമീർ ചാലപുറം.

Ammad Haji passed away

Next TV

Related Stories
വരയാലിൽ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

Dec 6, 2022 01:36 PM

വരയാലിൽ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

വരയാലിൽ കുമാരൻ...

Read More >>
കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി അന്തരിച്ചു

Dec 6, 2022 09:39 AM

കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി അന്തരിച്ചു

കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി...

Read More >>
പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു അന്തരിച്ചു

Dec 5, 2022 08:59 PM

പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു അന്തരിച്ചു

പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു...

Read More >>
എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി അന്തരിച്ചു

Dec 5, 2022 04:23 PM

എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി അന്തരിച്ചു

എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി...

Read More >>
കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു

Dec 3, 2022 05:26 PM

കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു

കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ...

Read More >>
കാരത്തറ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു

Dec 2, 2022 01:52 PM

കാരത്തറ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു

കാരത്തറ മാധവി അമ്മ...

Read More >>
Top Stories