വെള്ളാം വെള്ളി സുജിത്ത് അന്തരിച്ചു

വെള്ളാം വെള്ളി സുജിത്ത് അന്തരിച്ചു
Aug 14, 2022 10:04 PM | By Vyshnavy Rajan

നാദാപുരം : ചാലപ്പുറം വെള്ളാം വെള്ളി സുജിത്ത് (40) അന്തരിച്ചു. അഛൻ : പരേതനായ സുഗുണൻ അമ്മ : ജാനു . ഭാര്യ: സുമ (തിരൂര് ) സഹോദരൻ : സുജേഷ് സഹോദരി: സുജിന

sujith passed away

Next TV

Related Stories
വെള്ളൂരിലെ ആലംമ്പാടികണ്ടി രാജൻ അന്തരിച്ചു

Sep 30, 2022 10:16 PM

വെള്ളൂരിലെ ആലംമ്പാടികണ്ടി രാജൻ അന്തരിച്ചു

വെള്ളൂരിലെ ആലംമ്പാടികണ്ടി രാജൻ...

Read More >>
സരോജിനി അമ്മ അന്തരിച്ചു

Sep 29, 2022 04:06 PM

സരോജിനി അമ്മ അന്തരിച്ചു

സരോജിനി അമ്മ...

Read More >>
തെക്കയിൽ പൊക്കി അന്തരിച്ചു

Sep 27, 2022 08:37 PM

തെക്കയിൽ പൊക്കി അന്തരിച്ചു

തെക്കയിൽ പൊക്കി ...

Read More >>
ബംഗ്ലത്ത് അസീസ്  അന്തരിച്ചു

Sep 27, 2022 03:05 PM

ബംഗ്ലത്ത് അസീസ് അന്തരിച്ചു

ബംഗ്ലത്ത്അസീസ് ...

Read More >>
എരോത്ത് കുഞ്ഞാറ്റ തങ്ങൾ അന്തരിച്ചു

Sep 24, 2022 07:58 PM

എരോത്ത് കുഞ്ഞാറ്റ തങ്ങൾ അന്തരിച്ചു

എരോത്ത് കുഞ്ഞാറ്റ തങ്ങൾ...

Read More >>
മൈലാക്കുടി ആച്ചോട്ടി അന്തരിച്ചു

Sep 24, 2022 07:54 PM

മൈലാക്കുടി ആച്ചോട്ടി അന്തരിച്ചു

മൈലാക്കുടി ആച്ചോട്ടി...

Read More >>
Top Stories


News Roundup