തെക്കയിൽ പൊക്കി അന്തരിച്ചു

തെക്കയിൽ പൊക്കി അന്തരിച്ചു
Sep 27, 2022 08:37 PM | By Anjana Shaji

നാദാപുരം : കുമ്മങ്കോട് തെക്കയിൽ പൊക്കി (84) അന്തരിച്ചു. ഭർത്താവ്: പരേതനായ കണാരൻ

മക്കൾ:കുഞ്ഞിരാമൻ, നാണു ( മാനേജർ കനറാ ബേങ്ക് തലശ്ശേരി ) ബാബു, രാജൻ, ശാന്ത മരുമക്കൾ: ശാന്ത, സീന, വസന്ത, സുനില, കൃഷ്ണൻ (വിലാതപുരം)

thekkayil Pokki passed away

Next TV

Related Stories
വരയാലിൽ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

Dec 6, 2022 01:36 PM

വരയാലിൽ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

വരയാലിൽ കുമാരൻ...

Read More >>
കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി അന്തരിച്ചു

Dec 6, 2022 09:39 AM

കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി അന്തരിച്ചു

കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി...

Read More >>
പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു അന്തരിച്ചു

Dec 5, 2022 08:59 PM

പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു അന്തരിച്ചു

പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു...

Read More >>
എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി അന്തരിച്ചു

Dec 5, 2022 04:23 PM

എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി അന്തരിച്ചു

എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി...

Read More >>
കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു

Dec 3, 2022 05:26 PM

കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു

കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ...

Read More >>
കാരത്തറ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു

Dec 2, 2022 01:52 PM

കാരത്തറ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു

കാരത്തറ മാധവി അമ്മ...

Read More >>
Top Stories