പുന്നക്കണ്ടി കുഞ്ഞബ്ദുല്ല അന്തരിച്ചു

പുന്നക്കണ്ടി കുഞ്ഞബ്ദുല്ല അന്തരിച്ചു
Sep 19, 2022 03:58 PM | By Anjana Shaji

പുറമേരി : പുന്നക്കണ്ടി കുഞ്ഞബ്ദുല്ല ( 70) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: പരേതയായ മരക്കാട്ടേരി ബിയ്യാത്തു. മക്കൾ: അമ്മദ് (ഖത്തർ), ജമീല, സക്കീന

മരുമക്കൾ: കുളമുള്ളതിൽ ബഷീർ, കേളോത്ത് കുഞ്ഞാലി, റാബിയ സഹോദരങ്ങൾ: പുന്നക്കണ്ടി സൂപ്പിഹജി, കേളോത്ത് അയിശ, പരേതനായ പുനത്തികോയിലോത്ത് മൂസ്സ ഹാജി.

Punnakandi Kunjabdullah passed away

Next TV

Related Stories
വരയാലിൽ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

Dec 6, 2022 01:36 PM

വരയാലിൽ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

വരയാലിൽ കുമാരൻ...

Read More >>
കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി അന്തരിച്ചു

Dec 6, 2022 09:39 AM

കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി അന്തരിച്ചു

കെ.ജി കുഞ്ഞി സൂപ്പി...

Read More >>
പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു അന്തരിച്ചു

Dec 5, 2022 08:59 PM

പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു അന്തരിച്ചു

പൊയിൽ ബിയ്യാത്തു...

Read More >>
എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി അന്തരിച്ചു

Dec 5, 2022 04:23 PM

എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി അന്തരിച്ചു

എടക്കാട്ട് താഴെകുനി കുഞ്ഞാമി...

Read More >>
കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു

Dec 3, 2022 05:26 PM

കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു

കെ.എം. വാസു മാസ്റ്റർ...

Read More >>
കാരത്തറ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു

Dec 2, 2022 01:52 PM

കാരത്തറ മാധവി അമ്മ അന്തരിച്ചു

കാരത്തറ മാധവി അമ്മ...

Read More >>
Top Stories